Canon Irista ferme ses portes, sauvegardez vos photos !